koooyrigs。 նորհարթակհայաղջիկներիհամար

խնդիրներովխնդիրներովեւտպավորություններովկիսվելու,հայաղջիկներիհամար。 մոտմեկտարիարդենգործումէkoooyrigs–քույրիկներնախագիծը。 ՀիմնադիրԿարինեՕրդուկյանը22տարեկանէ,ծնվելեւմեծացելէԱՄՆ-ում。 ԱյսօրնաՀայաստանումէ,եւաղջիկներիհամարզորեղացմանդասընթացներուերեկոներէկազմակերպում。