Benjamin Poghosyan |:本雅明·波高斯扬(Benyamin Poghosyan):

本杰明·波格索扬(Benjamin Poghosyan) Երևանում գործող 他是政治和经济战略研究中心主任。 

Benyamin Poghosyan是位于埃里温的政治和经济策略研究中心主席。

作者资料: